Đầu chuyển Koken loại 1/2 inch
Mã số: 14433A
Với chiều dài: 36mm, chuyển từ đầu 1/2 inch sang 3/8 inch
Đầu ra có lựa chọn với bi hoặc chốt, mã số tương ứng sẽ là 14433A-B hoặc 14433A-P

Bảng thông số đầu chuyển từ 1/2 inch sang 3/8 inch, mã số 14433A:

 

Đầu chuyển 1/2 inch, đầu chuyển 1/2 inch sang 3/8 inch, Koken 14433A,
Đầu chuyển 1/2 inch sang 3/8 inch, dùng cho súng vặn ốc 1/2 inch, mã số 14433A
Với yêu cầu có bi giữ thì lựa chọn mã số 14433A-B hoặc chốt 14433A-P


Đối với loại chuyển ngược từ 3/8 inch sang 1/2 inch, tham khảo 13344A:
 

Đầu chuyển 3/8 inch, Koken 1344A, đầu chuyển 3/8 inch sang 1/2 inch
Đầu chuyển 3/8 inch sang 1/2 inch, Dùng cho súng vặn ốc 3/8 inch, mã số 13344A
Tương tự với bi giữ, vui lòng chọn mã số 13344A-B hoặc chốt giữ 13344A-P
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang